HTML

Hadijátékos

Wargame vagy magyarul Hadijáték. Öt évig volt szerencsém Londonban az egyik legrégebbi Wargame Klub tagságát gyarapítani, rengeteget tanultam és tapasztaltam a hobbiról. Úgy gondoltam érdemes lenne egy magyar nyelvű blog keretében népszerűsíteni és bemutatni a hadijátékokat.

Címkék

#feherhegy400 (1) 1.pun háború (3) 1848 49 (22) 1859 (1) 1862 (2) 1914 korai csaták (21) 1918 (2) 20mm (35) 28mm (11) ACW (19) afrika (10) alternativ (1) Alternativ Toys W. (3) amerikaipolgh. (35) amfügháb (1) angol polgárháború (4) Anjou (3) árpádházi (1) AWI (2) BAcsatajelentés (30) Bagration1944 (2) BEFNapló (6) Belgium (2) Black Powder (4) blk mozaik (10) Bolt Action (100) brandford (4) Bullrun1 (1) Burma4245 (11) C&C (1) Cambrai 1917 (6) ChosenMen (1) ColdWarGoneHot (9) colours (3) CommandsC (9) Crusaders (2) Csubissimus (2) DarkAge (3) DVDajanló (11) első világháború (173) FlyingL (4) Frankok (1) Heroes of the great war (2) Historikum (19) Honvédség (16) HueCity68 (4) Hungary1944-45 (4) images of war (2) JackLark (1) japán-orosz 1904 (2) Jentz (16) JohnnyReb2 (2) Juego (1) Kaiserschlat (5) keleti front (1) kezdőknek (2) könyvajánló (168) Korea (1) KuKNapló (9) második világháború (171) memoir44 (14) Moson (1) mud and blood (5) műhely (50) Napoleoni háborúk (14) NeuveChapelle1915 (2) Noendinsight (4) Normandia44 (9) ókor (14) olasznapló (1) orosz polgárháború (14) overthetop (2) Pacific (4) PeKo (2) PikeandShoot (1) Podcast (1) PoilouNapló (3) Projekt (15) rapid fire (19) Referencia (1) referencia (1) riport (59) SAGA (4) sds (4) SharpeP2 (1) Simon Scarrow (3) Singapore (2) Somme16 (10) south london warlords (18) SwordandSpear (1) SzalonikiFront (2) szamuráj (1) Székesfehérvár (1) Tanks! (1) társasjáték (27) Tengeri csata (4) terepépítés (6) TGW (13) Trento (3) Verdun (1) Vietnam (26) WAB (1) Waterloo (1) WI (1) XIX.sz (1) XV.sz (1) XVII.sz (2) XVIII.sz (5) youtube (1) Zirran (1) Zsigmond (1) Címkefelhő

Friss topikok

Mosoni Kapu, avagy Árpád házi Saga

2017.02.21. 13:45 janos900

Mivel részemről szeretem divatos kifejezéssel élve "kimaxolni" a hobbimat, valami olyan korszakról akartam olvasni és talán majd játszani is hadijátékként, ami kötődik a lakhelyemhez, szóval nem elég nekem, hogy magyar legyen, de még helyi is. Alapvetően szeretem az angolszászok által dark age-nek nevezett korszakot, a Normannok különösen kedvenceim, szóval arra gondoltam jó lenne valami magyar téma, amihez jók a normann figurák. Arra emlékeztem, hogy az első keresztes hadjárat idején volt egy ostrom, itt nálunk Mosonban. Még nem létezett Mosonmagyaróvár egybe olvasztva, viszont volt külön Óvár, de főleg a Hanság mocsarában egy jelentős földvár, Moson, vagy Mosony illetve Musun, ez a földvár nagyjából arrafelé terült el ahol most a szüleim laknak, ennél helyibb hadijáték téma nincs szerintem. Elkezdtem hát olvasgatni, és kiderült, hogy a XI-ik században itt egész regényes dolgok történtek, mi több normann stílusú seregek is jártak erre.

harcos4.jpg

Az invesztitúrás IV. Henrik német-római császár időről időre különféle hadjáratokkal próbálta megszerezni az országot, magának vagy a hozzá húzó illetve neki hűbéres magyar királynak. A viszálykodó királyi családunk, az Árpád ház egyik ága benne talált támogatóra, a másik ága meg valami más külső hadat hozott ellene. Szóval mindenki könyékig turkált akkoriban a magyar belügyekben, a Pápa természetesen Henrik ellen dolgozott ahogyan a lengyelek meg a csehek is, ezért is jártak erre különféle hadinépek. A kelet-nyugati mozgást a mocsáron átvezető Bécs-Buda út biztosította, ezt ellenőrizte a Moson Kapu, vagyis a földvár. Egyes források szerint I. András és testvére a későbbi I. Béla Mosonnál csaptak össze, Béla lezáratta a mosoni kaput és elfogta Andrást. Majd jött Salamon András fia és kiszorította Bélát a hatalomból, IV Henrik segítségével. Nézzük milyen hivatkozásokat ír erről Bánlaki József, nagyszerű összefoglaló munkájában:


"Közben a német sereg szeptember végén megkezdte előnyomulását s annak egy része a soraiban levő magyarok, Salamon híveinek kalauzolása mellett a sok útvesztő nádason és ingoványon keresztül, amelyen csak a helyi viszonyokkal ismerős ember tudott átvergődni, megtalálta az utat Mosony felé, ahová két napi menet után megérkezett. Erről ennek a seregrésznek a főerőhöz jelentést kellett volna küldenie, de ez oda be nem érkezvén, Henrik türelmét vesztve, a sereg zömével magán a főúton nekivágott a mosonyi várnak s a véletlen úgy akarta, hogy mindkét oszlop egyszerre bontakozott ki a mosonyi kapu előtt. Amidőn ennek védőrsége észrevette, hogy két irányból is készül támadás ellene, vagyis hogy részben már meg is van kerülve, annyira megzavarodott, hogy úgyszólván ellenállás nélkül átengedte az ellenségnek az országnak eme legfontosabb kapuját, úgy, hogy most már tárva-nyitva állott az út Magyarország belseje felé."
Ezzel indult tehát Salamon király hatalomátvétele. Később fordult a kocka I. Géza és I. András akik meg Béla fiai volt legyőzték Salamont:

"A győztes sereg legnagyobb részét a csatatérről hazabocsátották. Ottó gazdag ajándékokkal ellátva tért haza fegyvereseivel. Géza és László átkeltek a Dunán és megfelelő had kíséretében és a nép örömujjongása közt egészen a nyugati kapuig nyomultak előre s intézkedtek Kapuvár, Baboth és Székesfehérvár megerősítése és kellő megszállása iránt. Mosonyt és Pozsonyt egyelőre meghagyták Salamon birtokában. Géza ezek után visszatért Fehérvárra, de híveinek unszolása dacára sem foglalta el a trónt; távol tartotta magától a királysággal járó fényt és díszt, de a helyzetből kifolyólag a reá háramló kötelességeket híven teljesítette.

Salamon a csata színhelyéről egyenesen Mosonyba menekült, hű vitéze, a bátor Opos által kísérve. Anyja, aki mindig a békén fáradozott, szemrehányásokkal fogadta szerencsétlen fiát. „Nem hallgattál rám, édes fiam – mondá a krónika szavai szerint sírva – Se Ernyeire, se más hívedre. Te csak Videt követted s íme, megrontottad magadat és családodat. Mindig mondtam, hogy elégedj meg a koronával és hadd a hercegséget békében atyádfiainak!“ Erre Salamon dühében állítólag felemelte kezét, hogy megüsse anyját, de neje Judit, megfogta kezét és visszatartotta gonosz szándékától."

harcos1.jpgSalamon király (I. András fia) amikor tehát kiszorult a hatalomból Pozsonyt és Mosont tudta csak megtartani, Szent László (I. Béla fia) megostromolta és bevette a várat végül. Szent Lászlót, Könyves Kálmán követte a trónon, neki is fontos lett Moson vára. A változatosság kedvéért, Ő külső támadók ellen védte az erősséget, megérkeztek ugyanis nyugatról az első keresztesek: 

"Nemsokára ezután egyszerre két csoport jelentkezett az ország határán. Az egyiket valami Folkmár nevű egyén vezette Szászországon és Csehországon keresztül, hol 12.000 főnyi emberével iszonyú zsidóüldözést vitt véghez, Trencsén irányában az országba, a másik mintegy 15.000 főnyi gyülevészhad pedig Gottschalk nevű pap vezérlete alatt a Duna jobb partján Mosonyon át vett irányt. Mind a kettő eleinte elég rendesen viselkedett, de aztán szemet kezdett nekik szúrni az ország gazdagsága, a sok élelem, jószág, termés, gyümölcs, a sok szép asszony és lány s egyszerre csak itt is, ott is elkezdtek erőszakoskodni, garázdálkodni. A vérig sértett magyar gazdák erre mindenfelől összegyülekezve, június elején Nyitránál körülfogták Folkmár garázda, csürhe hadát és azt hamarosan szétverték. Csak kevésnek sikerült megmenekülnie. Még szemtelenebbül viselkedett Gottschalk erőszakos, részeges bajor és sváb csapata. Ez nem messze Pannonhalmától tábort ütve, onnan napokig űzte rablásait és pusztításait, a vagyonát védő népet ütötte-verte, gyilkolta és többek között egy magyar ifjút a nyílt utcán karóba is vont. E gazságok hírére Kálmán király a mindenfelől lóra kapott magyarsággal haragtól lihegő kebellel a helyszínen megjelenve, körülfogta a rablócsapat táborát és az abban lévők legnagyobb részét felkoncoltatta. Gottschalk csak kevesed magával tudott június derekán Mosony mellett elosonva, az országból kimenekülni és hadának legnagyobb része, kivéve mintegy háromezret, életével lakolt durva erőszakos rakoncátlankodásáért."

"Alig hogy az ország ezektől megszabadult, július közepén ismét egy, az eddigieknél jóval nagyobb, mintegy 200.000 emberre becsült tömeg kerekedett fel a Rajna mellől a zsarnokságáról és hatalmaskodásáról már rég ismert Emico (vagy Emicho) leiningeni gróf vezetése mellett."

"E semmi fegyelmet nem ismerő gyülevész hadnak, amelyben klastromokból megszökött apácák és férfiruhába öltözött rossz életű asszonyok nagy száma volt jelen, Kálmán Óvárt és Mosonyt már eleve erős védőrséggel ellátván, megtagadta az átvonulást. Arról volt híres ez a rakoncátlan tömeg, hogy egy ludat meg egy kecskét vittek magukkal, amely állatokról azt hitték, hogy a szentlélek szállotta meg őket s így azokat mód felett tisztelték abban a hiszemben, hogy ezek majd szerencsésen elvezetik őket Jeruzsálembe. A tagadó válaszra a keresztesek fő emberi elhatározták, hogy a Lajtha és Duna közti területeket, amelyen táboroztak, feldúlják és Mosony erőszakos megvétele után utat nyitnak maguknak Magyarországba. A Lajthán át hidat verve, Óvárt be is vették s aztán ostrom alá fogták Mosonyt, ahol Kálmán király maga vette át a parancsnokságot. Az ostrom már heteken át tartott, de végleges eredmény nélkül. Ez alatt magyar csapatrészek intéztek többször kirohanásokat az ostromlók ellen, de nem valami nagy szerencsével. Sőt augusztus vége felé, amidőn egy néhány száz főnyi magyar csapat újból kitört a várból, a keresztesek azt tőrbe csalták s vezérét dacára hófehér hajának, kegyetlenül legyilkolták. Ez a siker még jobban felháborítá őket s miután már élelmük is fogytán volt, döntő rohamra készültek a vár ellen. A helyzet valóban kritikus volt, mert augusztus havában már a várat körülvevő mocsár is járhatóbbá vált s így a sereg több oldalról megindult és a vár közelébe jutva, a keresztesek ostromszereikkel törni kezdték a falakat és estig két helyen sikerült is nekik rést nyitni. A vár őrsége és maga Kálmán király is most már belátta, hogy a helyzet tarthatatlanná vált s így elhatározták, hogyha másnap az ellenség általános rohamra indul, úgy felgyújtják a várat és beljebb vonulnak az országba."

"Szerencsére azonban a keresztesek mit sem tudván a vár szorult helyzetéről, másnap még mindig nem indították meg az általános rohamot, amelyet egy főkérdésnek elintézése is késleltetett. A tömeg vezetői ugyanis a haditanácson sehogy sem tudtak megegyezni abban és rettenetesen civódtak afelett, hogy ki legyen az ország elfoglalása után Magyarország királya. Ezzel szemben a vár közvetlen közelében harcoló keresztesek nem oly rózsás színben látták a dolgokat, sőt látva, hogy a vár a hatheti veszteglés és ostrom dacára még mindig áll, az ő erejük pedig szemlátomást hanyatlik, egyszerre csüggedés fogta el őket és beszüntették az ostrommunkálatokat. Ezt látva a várőrség egy kis csapata kirontott és ekkor előle mindig nagyobb tömegek futásnak eredtek. Kálmán király látva az ellenség soraiban lábra kapott bomlást, nyomban egész erejével tört ki, aminek aztán hamarosan iszonyú mészárlás lett a vége. A következő éjjelen át tartó üldözés alatt a keresztesek ezrei hullottak el, illetve vesztek a Dunába, Lajthába. Víz, mező, tele volt vérrel, halottakkal és Emicot néhány főbb emberével csak jó lovaik mentették meg. És bár futás által elég mentette meg életét, a sereg, mint olyan, megsemmisült. A hazatérő franciákat gúnykacajjal, azzal a szójátékkal fogadták otthon, hogy ahelyett, hogy Jeruzsálemig jutottak volna, csak aratásra kerültek."

Első nekifutásra, ennyi információt találtam a témáról, ezek után a helyi könyvtárból vettem ki pár könyvet, mert az eddigiek alapján Salamon, Géza, László és Kálmán királyok hadakozásairól érdemes többet megtudnom. 

4 komment

Címkék: árpádházi Moson

A bejegyzés trackback címe:

https://hadijatekos.blog.hu/api/trackback/id/tr6612276429

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szaka 2017.02.22. 09:16:48

Ha 28 mm-ben gondolkodsz, én szívesen részt vennék efféle csatározásokban. Persze csak jövőre, mert festeni kell még őket nem kis számban. :)

janos900 2017.02.22. 12:26:26

@Szaka: Köszi! Egyenlőre, csak olvasok a témáról, idén biztos nem lesz ebből figura vásárlás. :)

janos900 2023.07.22. 06:56:22

@fesus74: Érdekes nézőpont. Köszönöm a linket.
süti beállítások módosítása